Het Utrechts Nieuwsblad kondigde de geboorte van de Nationale Bond van Verplegenden op 1 februari 1928 groots aan. Deze Bond ging de belangen van alle verpleegsters en verplegers, ongeacht hun godsdienstige achtergrond, behartigen. Alleen gediplomeerden konden lid worden, dus geen leerlingen, artsen of deftige dames. Het streven was de kwaliteit van de opleiding en de nascholingscursussen te verbeteren. De initiatiefnemer van de nieuwe Bond was Nosokómos, de kleine maar venijnige vakbond uit 1900. Teleurgesteld in de wetgeving van 1921 wilden ze nog een keer proberen de verpleging op een hoger plan te tillen, los van de invloed van ziekenhuizen. De 70-jarige Lientje de Bussy-Kruysse kreeg de leiding. Met zo’n 19 afdelingen in het land en door hun unieke lidmaatschap van de International Council of Nurses, erfenis van Nosokómos, was de Nationale Bond tot 1964 een belangrijke speler in het veld.

MEER WETEN
  • ‘De Nationale Bond van Verplegenden’, Tijdschrift voor Ziekenverpleging 8 (1928) 278.
  • Advertentie in Utrechts Dagblad (1 februari 1928).
  • J. Kuiper, ‘In memoriam mevr. L. de Bussy-Kruysse’, Tijdschrift voor Ziekenverpleging 8 (1937) 220-222.
Foto: Florence Nightingale Instituut