Uitgever
Stichting Publicaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden

Begeleidingscommissie
Prof. dr. M.J. Schuurmans, prof. dr. Berno van Meijel, dr. Marian Adriaansen, Hannie Giebing MsN, Annie Knottenbelt

Eindredactie en projectmanagement
Drs. Johan Lambregts, drs. Bert de Groot, drs. Cuno van Merwijk
Bureau Lambregts, Rotterdam, www.burola.nl, bureau.lambregts@tiscali.nl

Webdesign
FCL Media, www.fclmedia.nl, info@fclmedia.nl

Auteurs
Dr. G.J.C. (Cecile) aan de Stegge, www.cecileaandestegge.nl, cecile.aandestegge@planet.nl
Drs. Nannie Wiegman, directeur Florence Nightingale Instituut, www.fni.nl, nwiegman@fni.nl

Copyrights dr. G.J.C. (Cecile) aan de Stegge:

1890 Krankzinnigenverpleging
1900 Nosokómos
1906 De man in de verpleging
1921 Wettelijke Bescherming van diploma’s in Ziekenverpleging
1924 Verzuiling in de verpleging
1924 Verbod om als gehuwde vrouw te werken
1931 De Tien Geboden voor Verplegenden van zuster Melk
1937 Opleiding in ‘B-nazorg’
1940-1945 Verpleegkundigen in de Tweede Wereldoorlog
1945 De eerste verpleegkundig inspecteur
1948 Pensioenfonds voor Volksgezondheid en Maatschappelijk Werk
1951 Persoonlijkheidsvorming
1957 Opleiding zwakzinnigenzorg
1960 Opleidingen voor leidinggevende verpleegkundigen
1969 Naar een model voor de verpleegkunde
1972 Hoger beroepsonderwijs in de verpleegkunde
1980 Verplegingswetenschap
1988 Beroepsprofiel verpleegkundige
1997 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
2009 Vijf verpleegkundig specialismen erkend

Copyrights drs. Nannie Wiegman:

1890 Maandblad voor Ziekenverpleging
1892 Samenkomst van Belangstellenden in Ziekenverpleging
1893 Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging
1899 Bond voor Directrices
1909 Toelating tot de International Council of Nurses
1914 Verplegen in de Eerste Wereldoorlog
1928 Aantekening wijk-, kraam- en kinderverpleging
1928 Nationale Bond van Verplegenden
1936 Vereniging van Docenten in Verpleegkunde
1946 Federatie van Nederlandsche Vereenigingen
1964 Eerste Dag van de Verpleging
Jaren ‘60 Tekort aan verpleegkundigen
1965 Wet op de Ziekenverzorgers en Ziekenverzorgsters
1986 Eerste hoogleraar
1989 Verpleegkundigen en Verzorgenden in Opstand
1990 Commissie Werner ‘In hoger beroep’
1996 Verpleegkundig opleidingsstelsel “Gekwalificeerd voor de toekomst”
2006 Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
2015 Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet