De oprichting van het Maandblad voor Ziekenverpleging in 1890 markeerde de start van de professionalisering van de verpleegkundige zorg in Nederland. Het Maandblad heet nu TvZ en viert dit jaar zijn 125-jarig bestaan. Stichting Publicaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden heeft ter ere hiervan deze canon samengesteld. Zij wil hiermee de belangstelling voor de geschiedenis van de verpleegkunde stimuleren en dank betuigen aan de mensen die een pioniersrol hebben vervuld in de professionalisering van het vak verpleegkunde.

Naast deze canon wijzen wij u met genoegen ook op twee andere canons die grenzen aan het werkterrein van verpleegkundigen: de canon sociaal werk en de canon geneeskunde.