De International Council of Nurses (ICN) is de internationale koepel van verpleegkundige beroepsorganisaties. Elk land is vertegenwoordigd door 1 organisatie, die door verpleegkundigen geleid moet worden. De ICN werd in 1899 opgericht en bepaalt jaarlijks het thema van de Dag van de Verpleging. In de beginperiode poogden toonaangevende verpleegkundigen uit de Verenigde Staten, Canada, Engeland en Duitsland eenheid te brengen in de registratie van verpleegsters. Nederland kende in die tijd twee elkaar  bestrijdende beroepsorganisaties: de Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging en de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers, genoemd Nosokómos. Alleen Nosokómos voldeed aan de eisen van de ICN: uitsluitend verpleegkundigen, en dus geen artsen of ziekenhuizen, konden lid worden. De toelating van Nosokómos in 1909 tot de ICN was een belangrijk moment in de professionalisering van de verpleging. Tegenwoordig vertegenwoordigt de beroepsorganisatie NU’91, rechtsopvolger van Nosokómos, de Nederlandse verpleegkundige beroepsgroep internationaal.

MEER WETEN
  • B.L. Brush and Joan E. Lynaugh, Nurses of all nations. A history of the International Council of Nurses, 1899-1999 (Philadelphia, 1999).
  • D.C. Bridges, A history of the International Council of Nurses, 1899-1964. The first sixty-five years (London, 1967).
  • Chr. Maggs, ed. Nursing history: The state of the art (London, 1987).