In 1903 signaleerde Het Maandblad voor Ziekenverpleging dat mannen die verplegen, alom geminacht werden. Drie jaar later inspireerde het artikel van W.M. Lankhorst enkele verplegers, onder wie Cornelis Drosterij, tot oprichting van de Nederlandsche Verplegers Vakvereeniging (NVV). Deze vereniging beoogde de verpleging van mannen door mannen te bevorderen, de bijzondere belangen van de verplegers in militaire hospitalen, krankzinnigenzorg en de particuliere verpleging te behartigen, en wettelijke bescherming van het beroep naderbij te brengen. In algemene ziekenhuizen klaagden verplegers dat zij hun praktische verpleegtechnische vaardigheden alleen konden oefenen op krankzinnigen of op lijders aan geslachtsziekte. Zowel van hun werkgevers als van de wetgever mochten verplegers namelijk niet bij kinderen of vrouwen werken. Het duurde tot 1971 voor de eerste verplegers vrouwen mochten wassen. In dat jaar werd de Dag van de Verpleging aan ‘de man in de verpleging’ opgedragen. Nadien werd de discriminatie van mannen snel minder en zouden vele mannelijke verpleegkundigen zelfs topposities in de verpleging gaan bekleden.

MEER WETEN
  • Drosterij, C. (1907) Particuliere ziekenverpleging door broeders. Maandblad van de Nederlandsche Verplegers Vakvereeniging 1, 49-51.
  • Drosterij, C. (1908). Philantropische Ziekenverpleging in verband met vakverpleging. Maandblad van de Nederlandsche Verplegers Vakvereeniging 2, 125-129.
  • Drosterij, C. (1916). Ons eerste 10-jarig bestaan. Maandblad van de Nederlandsche Verplegers Vakvereeniging 10, 149-152.Reijnders, J. (1903). De verplegerskwestie. Maandblad voor Ziekenverpleging 13(5), 75-77.
  • Drosterij (1916). Rijwielkoppeling “Systeem Westerdiep”. Maandblad van de Nederlandsche Verplegers Vakvereeniging 11(10), 196-199.
  • Lankhorst, W.M. (1906). Een utopie. Maandblad voor Ziekenverpleging 16, 83-84.
  • Commissie Voorlichting en Publiciteit van de Federatie van Verenigingen die de belangen van de Verpleging en de Verplegenden Bevorderen (1971) Folder ter ere van de Dag van de Verpleging 1971.
Foto: Gerard Drosterij