Jaarlijks vieren verpleegkundigen wereldwijd op 12 mei de Dag van de Verpleging. In Nederland gebeurt dat sinds 1964. De keuze voor juist deze dag is een eerbetoon aan Florence Nightingale. Deze grondlegster van de verpleging werd op 12 mei 1820 geboren. De organisator van de dag, de Publiciteitscommissie van de koepelorganisatie de Federatie, had er werk van gemaakt. De verpleging kwam prominent in de schijnwerpers te staan. Media werkten uitbundig mee om deze eerste Dag van de Verpleging tot een succes te maken. Ziekenhuizen en psychiatrische instellingen wedijverden met elkaar met toneelstukjes, radiopramma’s en speurtochten. Zelfs een speciale 12 mei-vlag, met herkenbare symbolen uit de verpleging, zag het licht. 50 jaar lang zou de vlag op 12 mei van de daken van instellingen wapperen. In 2015 vieren verpleegkundigen de Dag van de Verpleging nog steeds met verve, met een vrolijke eigentijdse vlag.

MEER WETEN
  • T. van Dijken, ’12 mei Dag van de verpleging’, Tijdschrift voor Ziekenverpleging 24 (1964) 842-844.
  • Publiciteitscommissie, uitgaande van de Federatie, ’12 mei Dag van de verpleging’, Tijdschrift voor Ziekenverpleging 4 (1965) 139-140.
  • http://www.icn.ch/publications/international-nurses-day/
Foto: Florence Nightingale Instituut