Na de Tweede Wereldoorlog zorgde een overvloed aan verpleegkundige organisaties voor veel versnippering. De wens om de krachten te bundelen kwam van twee kanten. Enerzijds sprak een aantal toonaangevende beroepsorganisaties, samengekomen in het Amsterdamse Wilhelmina Gasthuis, zich in 1945 uit voor nauwere samenwerking. Tegelijkertijd riep minister Drees van Sociale Zaken en Volksgezondheid meisjes en vrouwen op het mooie beroep van verpleegster te kiezen. Beide initiatieven bevruchtten elkaar. De oprichting van de ‘Federatie van Nederlandsche Vereenigingen, die de belangen van de verpleging en de verplegenden behartigen’ in 1946 was het resultaat. Hun missie – het bevorderen van de verpleging en het behartigen van de belangen van verpleegkundigen- kon beginnen. Frederike Meyboom speelde hierbij een cruciale rol. In 1947 nam de Federatie het besluit om geen eigen vakblad uit te geven. Na veel vijven en zessen besloot men het gerenommeerde Tijdschrift voor Ziekenverpleging  TvZ in te zetten voor de communicatie met de achterban, zo’n 9.700 leden.

MEER WETEN
  • Verslagen van de vergadering van de ‘Federatie van Nederlandse verenigingen, die de belangen van de verpleging en de verplegenden behartigen’, Tijdschrift voor Ziekenverpleging (1945, 1946 en 1947).
  • M. Rijpstra-Verbeek, Dienend in het wit. Het levensverhaal van zuster Meyboom (Amsterdam, 1962).
Foto: Florence Nightingale Instituut