Verplegers en verpleegsters in overheidsdienst kregen als ambtenaren vanaf 1922 pensioen. In particuliere instellingen kregen zij  dat niet. Verpleger Cornelis de Bruijn, die bij zijn diplomering in Zon & Schild  50 gulden salarisverhoging kreeg terwijl hij recht had op 100, sloot zich aan bij de Algemene Nederlandsche Christelijke Ambtenaren Bond. Dit leidde tot een breuk met de directie. De Bruijn werd eerste verpleger bij de GG en GD Den Haag. In 1948 was hij medeoprichter van het Pensioenfonds Volksgezondheid en Maatschappelijk Werk. Hij wilde ook verplegenden in particuliere instellingen en leerlingen pensioen verschaffen. Januari 1953 lukte dit voor de eerste groep, twee jaar later ook voor leerlingen. In juni 1969 beleefde De Bruijn de lancering van het Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (PGGM). Een goed pensioen behoort – mede dankzij De Bruijn – sedert 1955 tot de primaire arbeidsvoorwaarden van alle verpleegkundigen.

MEER WETEN
  • Cornelis de Bruijn (1945). Het tekort aan verplegenden, gezien in het licht van hun sociale positie. Brochure Algemene Nederlands Christelijke Ambtenaren Bond.
  • Cornelis de Bruijn (1972). ‘Rechtsbescherming en rechtszekerheid (leerling-) verpleegkundigen en (leerling-) ziekenverzorgenden’. In Volksgezondheid, Blad voor de groep Volksgezondheid van de Nederlandse Christelijke Bond voor Overheidspersoneel 24, 107-110.
  • B.L. de Jong (1974). ‘Stormen gaan over de hoofden heen…..’. In Volksgezondheid, Blad van de groep Volksgezondheid van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel, 26, 191-193.
  • B.L. de Jong (1974). ‘Gevolgen herstructurering niet afwentelen op personeel’. In Volksgezondheid, Blad van de groep Volksgezondheid van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel 26, 194-195.
  • B.L. de Jong (1974). ‘Plant van barmhartigheid laten groeien in de grond van sociale gerechtigheid’. In Volksgezondheid, Blad van de groep Volksgezondheid van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel 26, 365-368.
  • Anonymus (1974). Afscheid van Cor de Bruijn, in Volksgezondheid, Blad van de groep Volksgezondheid van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel 26, 369-371.
Foto: Zon en Schild