Piet Muntendam besefte als eerste Staatssecretaris van Volksgezondheid (PvdA) hoe belangrijk ‘verpleging’ was voor chronisch zieken. Hij beoogde te komen tot een adviesraad die vergelijkbaar was met de Royal College of Nursing (RCN) in Engeland. Op 26 januari 1951  installeerde hij de Commissie Persoonlijkheidsvorming. Dit was de allereerste Nederlandse commissie waarin ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid ‘vergaderden over verpleging’ met ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs én met vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg. Lid van de commissie waren ook verplegenden, bijvoorbeeld H.C. Felderhof, adjunct-directrice van het ziekenhuis Eudokia te Rotterdam. Dergelijke verpleegsters brachten nieuwe ideeën mee. Daardoor onderschreven Muntendam en diens ambtenaren al snel dat ‘subsidiëring’ van nieuwe, experimentele opleidingsmodellen noodzakelijk was, als verplegenden moesten uitgroeien boven hun beperkte rol als ‘uitvoerder van medische opdrachten’. De installatie van een Vaste Commissie Verpleging bij de Centrale Raad Volksgezondheid die vergelijkbaar was met de RCN, liet echter tot 1970 op zich wachten.

MEER WETEN
  • Sociale Voorlichtingsdienst (1949). Persbericht no. 420, 27 december 1948: Reorganisatie van de afdeling Volksgezondheid op het Ministerie van Sociale Zaken. Het Ziekenhuiswezen 22, 15.
  • Sociale Voorlichtingsdienst (1953). Persbericht no. 873. Installatierede Commissie Verplegingsaangelegenheden, uitgesproken d.d. 2 maart 1953 door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Zijne Excellentie P. Muntendam. Het Ziekenhuiswezen, 26, 84-86.
  • Stal, P.L. en S.H. Hooykaas (1953). Rapport van de Commissie Persoonlijkheidsvorming, uitgebracht aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Het Ziekenhuiswezen 26, 81-84.
Foto: M.L. de Boer