Staatssecretaris van Onderwijs, Gerard Stubenrouch, installeerde in mei 1960 de structurele Commissie van Overleg Onderwijs-Volksgezondheid. Wat de verpleging betrof richtte deze commissie zich uitsluitend op vervolgopleidingen. Het Ministerie van Onderwijs kwam nu in aanraking met twee verpleegsters die uitstekend hun woordje konden doen: zuster Matthee Killian van de Katholieke Hogere School voor Verplegenden Nijmegen en Kitty Verbeek van het Praktisch Seminarium voor Gezondheidszorg Utrecht. Zij konden goed aangeven waar het heen moest met de Nederlandse verpleegkunde. De vrouwen wisten snel erkenning te verwerven. De vervolgopleiding van Matthee Killian werd direct in 1960 gehonoreerd als voortgezet onderwijs; die van Kitty Verbeek per 1968.  Hun vervolgopleidingen werden opgezet als breed vormende  dagopleidingen, onafhankelijk van algemeen ziekenhuis en psychiatrische inrichting, met een keur aan vakken en hoog opgeleide docenten. De uitstromende leidinggevende verpleegkundigen hadden geleerd te argumenteren, te schrijven en te onderhandelen. Zij waren het die massaal gingen pleiten voor dagonderwijs.

MEER WETEN
  • Klijn, Annemieke (2001). Onderwijsspecialist. In: Onze man uit Maastricht, Sjeng Tans 1912-1993 (pp 151-175). Nijmegen: SUN. (Dit hoofdstuk biedt een helder en beknopt overzicht van de belangrijkste meningsverschillen rond de Mammoetwet).
  • Kuyl, C.S.C. (1984). Kitty Verbeek, portret van een pionier. In Verplegen in verschuivend perspectief (pp. 13-20: 17-18). Lochem: De Tijdstroom.
  • Ouwehand, C. (1960). Commissie van Overleg Onderwijs-Volksgezondheid. Het Ziekenhuiswezen 33, 205-206.
Sectie
  • Klijn, Annemieke (2001). Onderwijsspecialist. In: Onze man uit Maastricht, Sjeng Tans 1912-1993 (pp 151-175). Nijmegen: SUN. (Dit hoofdstuk biedt een helder en beknopt overzicht van de belangrijkste meningsverschillen rond de Mammoetwet).
  • Kuyl, C.S.C. (1984). Kitty Verbeek, portret van een pionier. In Verplegen in verschuivend perspectief (pp. 13-20: 17-18). Lochem: De Tijdstroom.
  • Ouwehand, C. (1960). Commissie van Overleg Onderwijs-Volksgezondheid. Het Ziekenhuiswezen 33, 205-206.
Foto: Zusters onder bogen