Lange tijd bestonden gereformeerde, rooms-katholieke, socialistische en liberale verpleegkundige belangenorganisaties probleemloos naast elkaar. Vanaf 1924 verleidde de wettelijke erkenning van diploma’s vooral rooms-katholieke ziekenhuizen en gestichten tot extra activiteit. De erkenning motiveerde hen namelijk om juist als rooms-katholieken ‘de beste verpleegsters’ op te leiden. Een oproep van de paus in 1932 versterkte dit. Deze strijd tussen de zuilen hinderde de eenheid binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Volgens zuster Gabriël (de religieuze naam voor J.H.H. Rieter) verleenden de Nederlandse bisschoppen in reactie op de oprichting van de neutrale Nederlandse Federatie in 1952 alle religieuzen (inclusief de broeders) stemrecht binnen de rooms-katholieke verpleegstersorganisatie. Hierdoor groeide deze explosief en werd de organisatie een invloedrijke factor met eigen internationale connecties. De onderlinge wedijver bevorderde nadien ook enige professionalisering: de katholieken openden als eersten de Katholieke Hogere School voor Verplegenden te Nijmegen, naar het voorbeeld van de KHSV voor Verpleegsters-Monitricen te Leuven in België.

MEER WETEN
  • Aalberse, P.J.M. (1920b). Memorie van Toelichting bij het Ontwerp van Wet tot wettelijke bescherming van het diploma ziekenverpleging. Handelingen der Staten-Generaal, Bijlagen, Nummer 219, stuk 3, 1-3.
  • Gabriël, zuster [religieuze naam voor J.H.H. Rieter] (1960). De Sint Canisiusbond, Bond van hier te lande werkzame religieuzen-verplegenden. Nijmegen: Sint Canisiusbond.
  • Stegge, Cecile aan de (2012). Emancipatie en Wedijver (1924-1950). In Gekkenwerk. De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige in Nederland, 1830-1980. Maastricht: Maastricht University Press, 347-420.
  • Stegge, Cecile aan de (2012). Belangenorganisaties van (krankzinnigen-verplegenden) (1900-1923). In Gekkenwerk. De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige in Nederland, 1830-1980. Maastricht: Maastricht University Press, 247-263.
  • Eindhoven, J.B.M. van (red.) (1988). Van Hogere School naar Hogeschool. Nijmegen: KHSV.
Foto: Zusters onder de Bogen