In 1897 schreef een leerling-verpleegster onder de schuilnaam ‘Mara’ een woedende brochure: Pleegzuster zijn! Voor een jaarsalaris van honderd gulden moest zij veertien uur per dag zware arbeid leveren. Daarop organiseerden de Amsterdamse artsen Arnold Aletrino en Aletta Jacobs, samen met twee andere artsen en vijf verpleegsters, op 30 mei 1900 een bijeenkomst om de Nederlandsche Vereeniging tot Bevordering van de Belangen van Verpleegsters en Verplegers te stichten. Er kwamen veertig verpleegsters opdagen die onder het motto ‘eendracht maakt macht’ de belangen van verplegenden zouden behartigen. Nog in hetzelfde jaar trokken de artsen zich terug uit de vereniging, opdat voortaan verplegenden zelf hun vereniging zouden besturen. Mejuffrouw Marie H.E. Debrus, toen hoofdzuster in het Binnengasthuis, en broeder Jan H.H. Siestrop van het Rode Kruis waren de nieuwe bestuursleden. De nieuwe naam luidde: Nosokómos (‘verpleger’). Nosokómos telde ooit 1.100 leden en ging in 1928 op in de Nationale Bond van Verplegenden. NU’91 geldt als haar huidige rechtsopvolger.

MEER WETEN
  • Bosch, Mineke (2005). Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929. Amsterdam: Balans.
  • Jacobs, A. (1924/1978/1985). Herinneringen van Dr. Aletta H. Jacobs. Amsterdam: Van Holkema en Warendorf/Pandora.
  • Joosse, K. (1986). Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief. Amsterdam: Thomas Rap.
  • Mara (1897). Pleegzuster zijn! Amsterdam: W. Versluys.
  • Mooij, Annet (1999). De Gasthuiskwestie 1 en De Gasthuiskwestie 2. In: De polsslag van de stad. 350 jaar academische geneeskunde in Amsterdam. (pp. 208-226 en pp. 292-305). Amsterdam: Arbeiderspers.
  • Redactie en Voorlopig Hoofdbestuur (1900a). Berichten en mededelingen. In Nosokómos. Tijdschrift der Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der belangen van Verpleegsters en Verplegers 1(1), 19-21.
  • Redactie en Voorlopig Hoofdbestuur (1900b). Nederland en de Koloniën. Nosokómos. Tijdschrift der Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der belangen van Verpleegsters en Verplegers 1(1). 21-23.
Foto: Stadsarchief Amsterdam