Met de oprichting van de vereniging ‘Verplegenden en Verzorgenden in Opstand’ (VVIO)  op 19 juli 1989 schreven verpleegkundigen geschiedenis. De onrust was begonnen met de plaatsing van een prikkelende advertentie in de Volkskrant op 18 november 1988 door verpleegkundige Gaby Breuer. Frustraties over hoge werkdruk, slechte arbeidsomstandigheden en lage salarissen leidden vervolgens tot spraakmakende acties. Een periode van protest, die naar Europees voorbeeld ‘Witte Woede’ werd genoemd, brak aan. Voor het eerst in hun 100-jarige geschiedenis gingen verpleegkundigen en verzorgenden massaal de straat op om hun onvrede te uiten. Stakingen, wilde acties en protestmarsen waren nodig om de publieke opinie wakker te schudden. Deze schreeuw om erkenning bleef niet onopgemerkt. De politiek had de klacht gehoord en ondernam stappen op het gebied van arbeidsomstandigheden, onderwijs en positionering. Ook volgde er een bescheiden salarisverhoging. Met de fusie op 13 december 1991 tussen de Nederlandse Maatschappij voor Verpleegkunde (NVM) en VVIO ontstond Nieuwe Unie ’91. Als NU’91 behartigt deze organisatie sinds die tijd de belangen en arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen en verzorgenden.

MEER WETEN
  • A.M. Eliens, ’10 jaar verplegingswetenschap én de VVIO!’, Tijdschrift voor Ziekenverpleging 9 (1989) 302-303.
  • Toine de Graaf, ‘De start van vereniging VVIO. Een reportage van de eerste week’, Tijdschrift voor Ziekenverpleging 16 (1989) 507-509.
Foto: Koen Suyk, Anefo