In 1988 publiceerde de Raad voor de Volksgezondheid het eerste beroepsprofiel verpleegkundige. Het profiel kende twee niveaus van deskundigheid mbo en hbo op basis van verantwoordelijkheid en complexiteit van zorg. In de praktijk werd dit onderscheid echter nauwelijks geïmplementeerd. Ook na herziening van het beroepsprofiel door Ellen Leistra e.a. in 1999 veranderde de praktijk in instellingen niet. In 2012 stelde V&VN een nieuw beroepsprofiel vast, gebaseerd op de 7 CanMEDS-rollen: zorgverlener; communicator; samenwerkingspartner; reflectieve evidence based practice professional; gezondheidsbevorderaar; organisator; professional en kwaliteitsbevorderaar. Bij de voorbereiding van dit profiel waren meer dan 1000 verpleegkundigen betrokken. Hoewel ook dit beroepsprofiel protest opwekt, is dit het eerste profiel dat door de beroepsgroep zelf is opgesteld. In de praktijk vindt inmiddels steeds meer differentiatie naar mbo- en hbo-functies plaats.

MEER WETEN
  • J.J. von Nordheim en C.J.M. Nieland (februari 1979). Discussienota beroepsprofiel (breed verspreid in Nederland)
  • Le Grand van den Boogaard et al. (1988). Beroepsprofiel verpleegkundige. Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid.
  • Leistra, M. (1999). Beroepsprofiel voor de Verpleegkundige. Den Haag:
  • Pool, A. en C. Pool-Tromp (2001). Met het oog op de toekomst. Rotterdam:
  • Grotendorst, A. en J. Lambregts (2012). Leren van de toekomst. Utrecht: V&VN.
Foto: Johan Lambregts / Guus Pauka