De beroepsontwikkeling van verpleegkundigen en verzorgenden ging eind jaren ’80 gepaard met onvrede en onrust. In 1990, midden in de periode van de ‘Witte Woede’, reageerde de politiek met de installatie van de ‘Commissie Positiebepaling Beroep van Verpleegkundige en Verzorgende’. Genoemd naar haar voorzitter Jos Werner, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC te Amsterdam, ging de commissie voortvarend aan het werk. Met politieke steun van Eerste Kamerlid Els Veder-Smit verscheen een jaar later het rapport ‘In Hoger Beroep: een perspectief voor de verplegende en verzorgende beroepen’. De 21 aanbevelingen in dit rapport moesten de positie van de beroepsgroepen versterken. Een van die aanbevelingen was de oprichting (1993) van het Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging. Onder leiding van Jan Bastiaanse ontwikkelde het LCVV vernieuwend beleid ten aanzien van de oprichting van Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraden, de VAR’s. Baanbrekend was de aanzet die het LCVV onder aanvoering van Hanneke Hillmann gaf voor de oprichting van de huidige koepel van beroepsverenigingen V&VN.

MEER WETEN
  • Brief van Ab Klink aan de Tweede Kamer aangaande Evaluatie Commissie Werner, (30 maart 2010), Rijksoverheid.nl.
  • T. van de Pasch en M. van der Most, Interview met Jos Werner, Tijdschrift voor Verpleegkundigen 1 (2004) 28-31.
Foto: Rob Croes, Anefo (1978)