Aan het eind van de 20ste eeuw was het opleidingsstelsel van verpleegkundigen en verzorgenden toe aan een herstructurering, vanwege maatschappelijke en verpleegkundige ontwikkelingen. In 1996 verscheen onder leiding van Joop van Londen het rapport ‘Gekwalificeerd voor de toekomst: kwalificatiestructuur en eindtermen voor verpleging en verzorging’. Weliswaar was het onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen op papier geformuleerd, de praktijk was weerbarstig. De specifieke competenties die mbo- en hbo-professionals van elkaar onderscheidden, waren in de opleidingen goed aangeleerd. Op de werkvloer echter was het onderscheid tussen niveau 4 en niveau 5 opgeleide verpleegkundigen schimmig. Tot frustratie van beide niveaus verpleegkundigen werden hun capaciteiten onvoldoende benut. In de decennia erna zijn er pogingen gedaan dit probleem op te lossen, maar tevergeefs. Alle hoop is nu gevestigd op het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020, dat in 2015 het licht zag.

MEER WETEN
Foto: B.M. van Londen - Romp