De oprichting in 2006 van V&VN, de vereniging ‘Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland’, is een mijlpaal in de beroepsontwikkeling van verpleegkundigen en verzorgenden. Sinds het uiteenvallen van de ‘Federatie’ in 1975 waren inmiddels ruim 60 beroepsverenigingen ontstaan. Een koepel, nodig voor eenheid, ontbrak. In de nasleep van de ‘Witte Woede’ was de motivatie om aan deze verdeeldheid een eind te maken alom aanwezig. Gestimuleerd door het Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging besloten verenigingen samen te gaan werken. Mei 1996 richtten 43 beroepsorganisaties en NU’91 de ‘Algemene Vergadering van Verplegenden en Verzorgenden’ (AVVV) op. Onder leiding van voorzitter Peter Koopman positioneerde deze koepel zich in het nationaal krachtenveld. Tien jaar later, in 2006, besloot de AVVV onder voorzitterschap van Marian Kaljouw zich te transformeren tot V&VN. In 2015 telt V&VN bijna 70.000 leden. Speerpunten als het Kwaliteitsregister, Excellente Zorg en de V&VN Academie maken deze organisatie tot een belangrijke speler in het veld, zeker ook in politiek opzicht.

MEER WETEN
  • R. Goelabdien, Van roeping tot beroep. Verpleging en verzorging in     historisch perspectief (Utrecht, 1995).
  • Paulien Spieker, Van knecht naar kopvrouw. De emancipatie van de verpleging (Amersfoort, 2012).
  • www.venvn.nl
Foto: Cecile aan de Stegge