Anne Eskes

Patiënten verblijven steeds korter in het ziekenhuis. De complexiteit van de zorg neemt toe, terwijl er schaarste heerst onder zorgmedewerkers. De overheid stimuleert mensen na een ziekenhuisopname meer te leunen op hun informele netwerk. Hoe kunnen we patiënten en familieleden tijdens én na de ziekenhuisopname actief betrekken bij de herstelperiode? En wat hebben zorgprofessionals hiervoor nodig? Dat onderzoekt het bijzonder lectoraat Patiënt- en familieparticipatie in de Klinische Zorg.