Pieterbas Lalleman

Leiderschap en technologie staan centraal in ons onderzoek om transities in zorg-, leer en werkrelaties duurzaam te ondersteunen en te realiseren. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we hiervoor creatieve, historische en participatieve vormen in zetten. We hanteren een persoonsgericht perspectief waarbij relaties en meerstemmigheid centraal staan. “Leiderschap en technologie  gaan voor ons over relaties, dicht bij patiënten, cliënten en aanverwanten en het werk van studenten, (zorg) professionals, managers, beleidmakers, ontwikkelaars en bestuurders”. In al onze projecten is de eigen regie en waardigheid van alle betrokkenen stevig verankerd waarbij ieder verhaal telt.

  • Fontys Hogeschool
  • Pieterbas Lalleman
  • Website