Minke Nieuwboer

De transformatie naar het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. En naar het geven van: de juiste zorg op de juiste plek. De wijkverpleging speelt een cruciale rol hierbij als deel van eerstelijnszorg. De beroepsuitoefening van (aanstaande) zorgprofessionals krijgt een nieuwe invulling.