In februari 1963 werd een nieuwe Wet op het Voortgezet Onderwijs aangekondigd.  Per 1 augustus 1968 zou deze ‘Mammoetwet’ al het voortgezet onderwijs indelen in lager, middelbaar of hoger niveau. De Examencommissies uit de sector psychiatrie anticipeerden hierop in 1964. Zij stelden voor om het inservice-onderwijs om te zetten in ‘generalistisch’ dagonderwijs op twee niveaus. Ziekenhuisdirecties protesteerden: ‘Wij willen onze zustertjes zelf opleiden’. Toch installeerde de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken een Commissie Hogere Beroeps Opleiding Verplegenden, met daarin o.a. Kitty Verbeek. In 1969 luidde de conclusie dat hbo-dagonderwijs in de verpleegkunde onontkoombaar was, vanwege de toenemende complexiteit van het verpleegkundig beroep. Dit had mensen nodig die konden reflecteren op hun handelen. Daarnaast wilde men het verloop onder gediplomeerden terugdringen. Men wilde meer mannen aantrekken omdat dezen vaker ‘kostwinner’ waren en eerder een carrière ambieerden. Kitty Verbeek opende de eerste HBO-V in Leusden in 1972.

MEER WETEN
  • Examencommissies van drie uitgevende verenigingen (1966). De opleiding in de verpleegkunde. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie, Vereniging voor Katholieke Gestichtsartsen, Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken.
  • Hendriks, Maria (1970). Meer mogelijkheden nodig bij verpleegopleidingen. De Volkskrant, 26 februari, pagina 13.
  • Klijn, Annemieke (2001). Onderwijsspecialist. In: Onze man uit Maastricht, Sjeng Tans 1912-1993 (pp 151-175). Nijmegen: SUN. (Dit hoofdstuk biedt een helder en beknopt overzicht van de belangrijkste meningsverschillen rond de Mammoetwet).
  • Loon, P.C.J. van (1969). Eindrapport van de Commissie Hogere Beroepsopleiding Verplegenden. Verslagen en Mededelingen Volksgezondheid nr. 24. Leidschendam: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
  • Nederlandse Staatscourant 7 mei 1973, nr. 87, pagina 1. Publicatie van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne . De Landelijke Stuurgroep Experimentele Opleiding Verplegenden subsidie heeft gekregen voor vier experimentele verpleegopleidingen op scholen, elk voor de duur van twee jaar. Het gaat om MBO-opleidingen in Rotterdam (maximaal 100 leerlingen), Eindhoven (maximaal 100 leerlingen), Leeuwarden (maximaal 50 leerlingen) en Hoogeveen (maximaal 50 leerlingen).
Foto: Jeltje Bijleveld