Diverse betrokkenen bij de HBO-V bepleitten na 1972 een universitaire studierichting  Verplegingswetenschap waartoe een hbo-diploma in principe toegang diende te verschaffen. De Werkgroep Universitaire Opleiding Verpleegkundigen kwam in 1975 met de schatting dat de gezondheidszorg behoefte had aan circa 3.000 universitair geschoolde verplegingswetenschappers: 2.354 voor de verplegingsdienst, 50 voor de organisaties, 336 docenten en 100 wetenschappelijke medewerkers. De Inspecteurs Verplegende en Verzorgende Beroepen, Joukje von Nordheim en Kick Nieland, lieten deze streefgetallen in de zomer van 1977 op de radio omroepen, als kwamen zij van het Departement. Dit viel slecht. Mede dankzij medisch socioloog prof. dr. Hans Philipsen werd in 1980 toch de afstudeerrichting Verplegingswetenschap aan Rijksuniversiteit Limburg (nu Universiteit Maastricht) gerealiseerd. Opmerkelijk was dat studenten geen verpleegkundige hoefden te zijn om dit vak te kunnen studeren. Dit was in het buitenland zeer ongebruikelijk. Nederlandse verplegingswetenschappers onderzochten aanvankelijk dan ook ‘de organisatie van zorg’, later pas ‘verpleegkundige theorieën en modellen’ en nadien ‘de onderbouwing van verpleegkundige interventies’.

MEER WETEN
  • Festen, H. (1985). Moeilijkheden met de Vaste Commissie voor de Verpleging. Spanningen in de gezondheidszorg. 25 jaar Centrale Raad voor de Volksgezondheid (pp. 225-230: 227). Zoetermeer: Nationale Raad voor de Volksgezondheid.
  • Centrale Raad voor de Volksgezondheid (1979). Advies inzake een Universitaire Opleiding Verpleegkunde (VAR, nr. 29). Rijswijk: CRV.
  • Koopman, P. (2005). ‘A founding nurse’. In Vliet, M. van, Mintjes-de Groot, J. en B. van Meijel. Liber Amicorum voor Mieke Grypdonck bij haar afscheid als hoogleraar verplegingswetenschap aan het UMC te Utrecht (pp. 85-90: 86). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
  • Philipsen, H. (2001). Gezondheidswetenschappen, eenheid en verscheidenheid. Een bouwsteen voor de geschiedschrijving. In: J. Herraets (eindred.). MCMLXXVI-MMI. Universiteit Maastricht, 25 jaar jong in 2001 (pp 73-85: 75). Maastricht: College van Bestuur.
Foto: Praktisch Seminarium Gezondheidszorg Utrecht, album Kitty Verbeek