2000 - ZonMw-programma’s verpleegkunde

In 2000 gaf de toenmalige minister van VWS, Els Borst, ZorgOnderzoek Nederland (ZonMw) opdracht voor een programma om het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden een wetenschappelijke basis te verschaffen door multidisciplinaire richtlijnen te ontwikkelen en te implementeren. De uit te voeren projecten en onderzoeken moesten vooral praktisch van aard en in korte tijd realiseerbaar zijn. Het werden de programma’s ‘Tussen Weten en Doen I en II’ (2001-2019). ZonMw voerde verder de programma’s Zichtbare Schakel, fase 1 en fase 2 uit (2009 – 2018), die een impuls moesten geven aan het vergroten van de competenties van wijkverpleegkundigen in de wijk met het oog op hun nieuwe taken, het vergroten van de onderzoekinfrastructuur voor verpleegkundig onderzoek en kennisontwikkeling door het onderbouwen van verpleegkundige zorghandelingen.

Zie voor meer informatie www.zonmw.nl/vv

Start typing and press Enter to search