1996-2000 - Carla Frederiks

Carla Frederiks werd gevraagd te solliciteren naar de leerstoel Verplegingswetenschap aan het Radboudumc. Zij besloot deze post voor 0,6 fte te aanvaarden als ze ook een medewerker mocht meebrengen. Dit werd toegestaan. Zij bekleedde het hoogleraarschap tot 2000 met Theo van Achterberg als rechterhand. Hij werd daarna haar opvolger.

Start typing and press Enter to search