1986 - CBO en Verpleging Wetenschappelijke Raad (VWR)

In de jaren ’80 groeit de roep om effectieve kwaliteitsbewaking in de zorg. Vanuit de medische wetenschap wordt het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO) opgericht. Vanaf 1986 richt dit orgaan zich ook specifiek op verpleegkundige kwaliteitsbewaking. Hannie Giebing (1944 – 2021) is dé drijvende kracht achter dit thema. In deze jaren selecteert de Medisch Wetenschappelijke raad controversiële onderwerpen die door breed samengestelde commissies worden bestudeerd. Uit deze studies en de daaropvolgende consensusbijeenkomsten worden richtlijnen opgesteld.

Op 5 september 1988 wordt door het CBO ook een Verpleegwetenschappelijke Raad (VWR) geïnstalleerd. George Evers, dan beleidsmedewerker aan de Universiteit Maastricht en voorzitter van de kamer beroepsvraagstukken bij de Nationale Raad voor Volksgezondheid wordt tot voorzitter benoemd. De VWR bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen, vakbonden, werkgeversbonden en het CBO. De VWR stelt zich onder andere ten doel: het ontwikkelen en wetenschappelijk toetsen van landelijke standaarden voor verpleegkundige zorg, bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen van verpleegkundige kwaliteitsbewaking en het uitbrengen van advies over bij- en nascholingsprogramma’s. Later wordt deze rol overgenomen door het Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging.

Start typing and press Enter to search