1980 - Aansluiting van het Nationaal Ziekenhuis Instituut (NZI)

Aansluiting van het Nationaal Ziekenhuis Instituut (NZI) bij het Medium Term Programme in Nursing/Midwifery van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO/EURO) ter ontwikkeling van de verpleegkundige hulpverlening. Het NZi richt zich op verpleegkundig onderzoek bij ouderen. Hanneke van Maanen is hiervoor penvoerder. Er wordt samen gewerkt met het IVW te Utrecht en de RUL.

Start typing and press Enter to search