AnneLoes van Staa

Transities in ziekte en zorg zijn overgangsperiodes die het leven tijdelijk ontwrichten en om aanpassing vragen. Door overgangen tussen zorgniveaus zo vloeiend mogelijk te maken, met afgestemde, multidisciplinaire zorg die beter aansluit op wensen en behoeften, wordt aanpassing van mensen met chronische aandoeningen en hun naasten eenvoudiger en hun kwaliteit van leven beter. Lector AnneLoes van Staa richt zich in haar onderzoek vooral op de rol van de (verpleegkundige) professional en op transities van jeugdzorg naar volwassenzorg bij diverse aandoeningen en ziektes.

  • Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie
  • AnneLoes van Staa
  • E-mail
  • Website