Henk Rosendal

De toekomst van de zorg ligt vooral in de wijk. Daar wonen de chronisch zieken en ouderen, daar liggen de mogelijkheden voor vroegtijdig signaleren en interveniëren. Zes van de zeven 80-plussers wonen zelfstandig thuis! De wijkverpleegkundige keert terug en de verdere ontwikkeling van de wijkzorg is een dringende opgave. Nu de wijkverpleging van de AWBZ over is naar de Zorgverzekeringswet, moeten verzekeraars op andere manieren wijkverpleging inkopen. Daarvoor is het belangrijk het wijkverpleegkundig handelen waar mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen en in een systeem van richtlijnen onder te brengen. Dit laatste is een speerpunt in het lectoraat wijkzorg naast de (her)positionering van de wijkverpleegkundige als beroepskracht in de wijk.

  • Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie
  • Henk Rosendal
  • E-mail
  • Website