1991-2005 - Mieke Grypdonck

Mieke Grypdonck (1946) hoogleraar verplegingswetenschap Universiteit Utrecht. Zij wordt gezien als grondlegster van de integrerende verpleegkunde. Ze studeerde in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en promoveerde als eerste verpleegkundige op het Europese vasteland in 1980. Ze was hoogleraar zowel in GentLeuven als in Utrecht en ging op 1 oktober 2009 met emeritaat. Mede dankzij haar is verpleegkunde een volwaardige wetenschappelijke richting geworden aan diverse Vlaamse en Nederlandse universiteiten.

Start typing and press Enter to search