Maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen hebben grote invloed op de vraag naar zorg. Nederland staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk, waarin de zorgvraag in rap tempo verandert. Zo wonen ouderen langer thuis en veranderen verpleeg- en verzorgingshuizen van karakter. Door de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning verandert het spectrum. Wijkverpleegkundigen zijn bij uitstek in staat op dit soort veranderingen te reageren. Tot ver in de 20ste eeuw was de wijkverpleegster dé centrale figuur binnen de gezondheidszorg zowel in de stad als op het platteland. Samen met de huisarts was zij verantwoordelijk voor verpleging aan huis. Als geen ander kende zij de sociale problemen van een gezin en wist ze hoe te handelen. Zij was een erkende en zeer gewaarde professional. Door bezuinigingen en fusies verdween de positie van de wijkverpleegkundige eind jaren ’90 naar de achtergrond. Met de komst van organisaties als Buurtzorg en door nieuw politiek beleid is de wijkverpleging terug op de kaart. Met het besluit in 2015 de wijkverpleging op te nemen in de Zorgverzekeringswet is de herwaardering van de wijkverpleegkundige begonnen.

MEER WETEN
  • Hannerieke van der Boom, Home nursing in Europe. Patterns of professionalisation and Institutionalisation of home care and family care to elderly people in Denmark, France, the Netherlands and Germany (Amsterdam, 2008).
  • Projectrapportage ‘Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020’.
  • Rapport ‘Bachelor Nursing 2020. Op weg naar een toekomstbestendig opleidingsprofiel’ (2013).
Foto: Gini van Asperen