Met het ‘European Nursing Congress’ van oktober 1992 eerden de organisatoren een bijeenkomst die in 1892 had plaatsgevonden. Het idee van deze ‘Samenkomst van Belangstellenden in Ziekenverpleging’ was van Anna Reynvaan en Jeltje de Bosch Kemper. In hun ogen was het hoog tijd dat verpleegsters en verplegers van alle rangen en standen met elkaar discussieerden over zaken als de duur van de opleiding, de beloning of de lengte van het uniform. In de collegezaal van het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam gonsde het op 4 en 5 oktober 1892 dan ook van het rumoer. Een bonte mengeling van bijna 200 diaconessen, directrices, lekenverpleegsters, particuliere zusters, wijkverpleegsters en artsen, vulde de zaal. De lezingen over de hete hangijzers werden gehouden door artsen, die ook de boventoon voerden tijdens de discussie.

MEER WETEN
  • Samenkomst van Belangstellenden in Ziekenverpleging, MvZ, 1892, aanhangsel
  • Archief LCVV
Foto: Wegner en Mottu