Sandra Zwakhalen

Als hoogleraar gaat Sandra Zwakhalen onderzoek opzetten dat zich richt op het zo lang mogelijk thuis wonen van kwetsbare ouderen. Dat is namelijk wat mensen graag willen, terwijl dat niet altijd meer mogelijk is door lichamelijke en/of psychische beperkingen. In het onderzoek en het zoeken naar oplossingen werkt Zwakhalen samen met ouderen, mantelzorgers en professionele zorgverleners. Daarnaast richt het onderzoek van Zwakhalen zich op ‘essentiële zorg’. Daarmee wordt gedoeld op zorg die mensen nodig hebben om hun basisbehoeften te vervullen: “We moeten ouderen die thuis wonen ondersteunen bij aspecten waar het echt om gaat, basisbehoeften. Aspecten als eten, drinken, wassen en aankleden, maar ook mobiliteit zijn van groot belang voor het dagelijks functioneren. Het stelt de thuiswonende ouderen immers in staat de dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren.”

Vanuit haar leerstoel zal Sandra Zwakhalen zorgdragen voor een inbedding van de wetenschappelijke kennis in de verschillende curricula.

  • Faculty of Health Medicine and Life Sciences Universiteit Maastricht/ Zuyd Hogeschool
  • Sandra Zwakhalen
  • Website
  • Email