Tot ver in de 19de eeuw gebeurde het verzorgen van zieken gewoon thuis. Het was de taak van familie, meestal de moeders, om te verplegen. Vrouwen hadden daar een grote praktische ervaring mee. Wie geen familie had of een zwervend bestaand leidde, kon terecht in het plaatselijke gasthuis. Rond 1860 kwam er verandering in deze situatie. Medische ontwikkelingen zoals het gebruik van narcose, maakten behandeling thuis onmogelijk. Ook zorgde de industrialisatie voor een ander type patiënten. Het gevolg van beide ontwikkelingen was het ontstaan van moderne ziekenhuizen, gericht op de behandeling van alle soorten patiënten, rijk en arm. In deze ziekenhuizen zwaaide de arts de scepter. Bij zijn werk had hij behoefte aan opgeleide verpleegsters. Beschaafde, ongetrouwde vrouwen waren na de eerste feministische golf ruim beschikbaar. De eerste opleiding werd in 1878 georganiseerd door de Noordhollandsche Vereeniging ‘Het Witte Kruis ‘. Anna Reynvaan behoorde tot een van de eerste zeven geslaagden. Van deze zeven is Anna Reynvaan de enige die een toppositie aandurft in het publiek gefinancierde, armoedige Amsterdamse Buitengasthuis, de buiten de stadspoorten gelegen dependance van het Amsterdamse Binnengasthuis waar uitsluitend besmettelijk zieken, stervenden en krankzinnigen verpleegd worden. Samen met geneesheer-directeur Jacob van Deventer start zij uitgerekend hier de theoretische en praktische verpleegopleiding, die decennialang model staat voor alle Nederlandse verpleegopleidingen, zowel in ziekenhuizen als in inrichtingen.

Bronnen:

  • Drenth, A. van en F. De Haan (1999). The rise of Caring Power. Elizabeth Fry and Josephine Butler in Britain and The Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Houwaart, E.S. (1991). De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840-1890. Groningen:Historische Uitgeverij.
  • Nightingale, F. (1862). Over ziekenverpleging.Wat men, om de herstelling te bevorderen, te doen en te vermijden heeft. Amsterdam: K.H. Schadd. Nederlandse vertaling door Anne Dorothée Busken Huet-van der Toll.
  • Ramaer, J.N. (1886). De ontwikkeling van het krankzinnigengesticht in deze eeuw. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 22(II), 365-389.