Evelyn Finnema

Deze bijzondere leerstoel is ingesteld door J.K. de Cockstichting en focust op het terrein van verplegingswetenschappelijk onderzoek, innovatie en educatie in de zorg, passend binnen het thema Healthy Ageing.

  • Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Evelyn Finnema
  • Hoofd sectie verplegingswetenschap¬† UMC Groningen,¬†lector Hanzehogeschool en NHL Stenden
  • E-mail
  • Website