Focus

Deze bijzondere leerstoel is ingesteld door J.K. de Cockstichting en focust op het terrein van verplegingswetenschappelijk onderzoek, innovatie en educatie in de zorg, passend binnen het thema Healthy Ageing.

  • Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Evelyn Finnema
  • Hoofd sectie verplegingswetenschap¬† UMC Groningen,¬†lector Hanzehogeschool en NHL Stenden
  • E-mail
  • Website

Start typing and press Enter to search