Jan Hamers

De leerstoel focust op de effectiviteit van zorg (pijn bij ouderen met dementie, incontinentie, hartfalen, en vrijheidsbeperking) en organisatie van zorg (evaluatie van zorgvernieuwing, vraaggerichte zorg en kwaliteit van zorg).

  • Maastricht University
  • J.P.H. (Jan) Hamers
  • Website