Nynke Boonstra

Nynke Boonstra is in februari 2022 benoemd tot hoogleraar verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het hoogleraarschap is een samenwerkingsverband met de Opleidingsinstelling GGZ-VS.

Haar onderzoek richt zich op het verbeteren van de zorg van patiĆ«nten met een ernstige psychiatrische aandoening. Nynke Boonstra onderzoekt welke vormen van geestelijke gezondheidszorg nodig zijn om binnen dit domein waardegedreven zorg te realiseren. Herstelbevordering, het vergroten van veerkracht en patiĆ«ntparticipatie zijn daarbij belangrijke thema’s.

Nynke is tevens praktiserend verpleegkundig specialist ggz, directeur bij KieN-VIP (een aanbieder van een specialistische zorg op maat voor mensen met een psychosegevoeligheid) en lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Stenden Hogeschool.