Margreet van der Cingel

Het lectoraat Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein gaat praktijkgericht onderzoek doen op o.a. de volgende thema’s:

  • verpleegkundig vakinhoudelijk leiderschap;
  • functiedifferentiatie in de verpleegkundige beroepen;
  • professionele identiteit in de verpleegkundige beroepen;
  • versterking en deskundigheidsbevordering van de beroepsgroep.

Gezien deze thema’s zal het lectoraat actieonderzoek en met name kwalitatieve methodieken in projecten toepassen. Hierin gaan kennisontwikkeling, praktijkverbetering, bewustwording en versterking van participanten in onderzoek hand in hand. Deze onderzoeken beogen naast kennis ook bruikbare en creatieve tools en handvatten voor praktijk en onderwijs op te leveren.

Dr. Margreet van der Cingel is lector van het lectoraat ‘Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein’ aan Het lectoraat Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein maakt deel uit van de onderzoekgroep Zorg & Welzijn.

Het lectoraat wordt mede gefinancierd door het Medisch Centrum Leeuwarden. Het MCL, met de MCL-academie en de MCL-verpleegkundigen, is onze directe partner in het werkveld