Berno van Meijel

Bijzondere leerstoel is ingesteld door Hogeschool Inholland en GGZ-instelling Parnassia om interventies te ontwikkelen en om effectiviteit te onderzoeken voor de beroepspraktijk van de GGZ-verpleegkundigen.

  • VU Medisch Centrum, afd. Psychiatrie (Academische werkplaats herstel en rehabilitatie)
  • Berno van Meijel
  • E-mail
  • Website