Berno van Meijel

Het lectoraat/leerstoel GGZ-verpleegkunde draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychogeriatrische zorg.

  • Hogeschool Inholland, Kenniscentrum De Gezonde Samenleving
  • Berno van Meijel
  • E-mail
  • Website