Wilma Scholte op Reimer

De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Hogeschool van Amsterdam. Bij complexe zorg wordt gekeken naar patiënten met een complexe zorgbehoefte. Deze patiënten hebben een complexe zorgbehoefte omdat zij meerdere gezondheidsproblemen hebben. Het onderzoek binnen de leerstoel richt zich op twee thema’s, waarbij specifiek aandacht is voor hartpatiënten. In het eerste onderzoeksthema wordt gekeken naar patiëntgericht handelen ook bekend als case management. Doel van het onderzoek is om te kijken of en hoe, door het verbeteren van de samenwerking tussen patiëntgerichte en ziektegerichte behandelaars, de coördinatie en overdracht van zorg verbetert kan worden. Het tweede onderzoeksthema is de gezamenlijke besluitvorming ook wel shared decision making. Doel is om methoden te ontwikkelen die de actieve betrokkenheid van patiënten en familie in de medische besluitvorming vergroten.

  • Universiteit van Amsterdam, faculteit Geneeskunde, ACHIEVE
  • Wilma J.M. Scholte op Reimer
  • E-mail
  • Website