Bianca Buurman

Het doel van de onderzoekslijn is het ontwikkelen en implementeren van persoonsgerichte transmurale zorg voor ouderen.

Drie sub thema’s dragen bij aan het hoofddoel:

  • Epidemiologie en gezondheidsuitkomsten
  • Ontwikkeling en testen van transmurale zorg concepten
  • Duurzame transmurale zorg in verschillende gezondheidszorg settings
  • Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Gezondheid, Kenniscentrum ACHIEVE
  • Bianca Buurman
  • Website
  • E-mail