Lilian Vloet

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en zorg in de keten van acute zorg. Met kenniscirculatie tussen onderzoek, praktijk en onderwijs werkt het lectoraat aan de wetenschappelijke onderbouwing van het praktisch handelen, bekend als ‘evidence-based-practice’.

  • HAN, Kenniscentrum Duurzame Zorg, verbonden aan Instituut Verpleegkundige Studies, Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij
  • Lilian Vloet, lector; Silvéra Berben, associate lector
  • Website