Focus

Binnen het lectoraat Transmurale Ouderenzorg wordt onderzocht hoe ziekenhuis, huisarts, wijkverpleegkundige en verpleeghuis optimaal kunnen samenwerken met als doel betere kwaliteit van leven en behoud van zelfredzaamheid voor ouderen.

  • Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Gezondheid, Kenniscentrum ACHIEVE
  • Bianca Buurman, bijzonder lector
  • E-mail
  • Website

Start typing and press Enter to search