Focus

Het Lectoraat Eerstelijnszorg doet onderzoek naar de zorgverlening door verpleegkundigen en paramedici in de eerste lijn. Het onderzoek concentreert zich op het thema ‘Geïntegreerde Eerstelijnszorg en Wijkzorg’. Deze focus sluit aan op het vigerend overheidsbeleid voor doelmatige inrichting van de zorg – dichter bij de burger zélf – en op de groeiende belangstelling van zorgverzekeraars voor kosteneffectiviteit door geïntegreerde eerstelijnszorg. De concentratie op wijkzorg komt ook tegemoet aan de actuele opleidingswensen voor nieuwe professionals vanuit het onderwijs.

  • HAN, Kenniscentrum Duurzame Zorg, verbonden aan Instituut Verpleegkundige Studies, Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij
  • Rob van der Sande
  • Website

Start typing and press Enter to search